For ansatte

Her finner du informasjon beregnet på ansatte i Lillestrøm kommune. Informasjonen på denne siden vil bli oppdatert fortløpende ved behov.

Informasjonsmøte for ansatte om Lillestrøm kommune

Prosjektleder og rådmann for Lillestrøm kommune Trine Myrvold Wikstrøm, orienterer om status med byggingen av Lillestrøm kommune.

Se sendingen her

Rutine for ansettelse av ledere under kommunaldirektørene

(12. juni 2018) Lederteamet i Lillestrøm kommune ble klart i mai. I høst skal det ansettes ledere som skal rapportere direkte til kommunaldirektørene. Det er utarbeidet en egen rutine for sikre en åpen og forutsigbar prosess.

Les mer om saken her

Nå etableres Lillestrøm kommunes bedriftsidrettslag

(8. juni 2018) Lillestrøm kommunes bedriftsidrettslag (LKBIL) skal etableres fra 1. januar 2019, og en prosjektgruppe med representanter fra Fet, Skedsmo og Sørum er i gang med planleggingen.

Les hele saken og se video

Nå skal alle ansatte være med å velge hvilke verdier Lillestrøm kommune skal bygges på!

(20. april 2018) Hvilke verdier kjennetegner kommunen hvor du jobber i dag? Hvilke verdier synes du er de viktigste verdiene som Lillestrøm kommune bør bygges på?

Det og andre spørsmål vil alle ansatte i de tre kommunene få på epost i slutten av april, sier Organisasjon- og personaldirektør i Skedsmo og leder for delprosjektet «Arbeidsgiverpolitikk og innplassering», Anne Vibeke Hellandsjø.

Omstillingsavtalen

Omstillingsavtalen sikrer at alle ansatte i våre tre kommuner beholder jobben, men noen vil få endring i arbeidsoppgaver og kanskje arbeidssted.

Administrativ organisering

Fellesnemnda vedtok 14. mars overordnet administrativ organisering for Lillestrøm kommune. Les mer om organiseringen av Lillestrøm kommune.