Dette gjelder for barn som er fraværende på grunn av langvarig, sammenhengende sykdom i mer enn 1 måned. I disse tilfellene kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. Behovet må dokumenteres med legeerklæring.

På grunn av den spesielle situasjonen vi er i, vil tilsvarende gjelde for barn som må holdes hjemme utover 1 måned på grunn av foreldrenes/ andre søskens situasjon. Behovet må dokumenteres med legeattest som viser at det er nødvendig at barnet ikke er i barnehage/SFO.

Søknad med dokumentasjon kan sendes til Lillestrøm kommune ved Fagstab oppvekst, postboks 313, 2001 Lillestrøm.