Du får tilsendt en egen faktura på det beløpet du skal betale.

Hvis du mottar hjemmehjelp eller har trygghetsalarm vil prisene for tjenesten variere med inntekten din.
For å beregne våre priser tar vi utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp (G), som fra og med 1/5-2019 er kr. 99.858.- Du skal imidlertid aldri betale mer enn makspris for tjenesten du mottar.

Eksempel:
Har du en inntekt på mindre enn kr. 99.858,- skal du betale kr. 70,- pr. time for praktisk hjelp hjemme, men du skal uansett ikke betale mer enn kr. 210,- i løpet av en måned.

Nye priser

Hjemmehjelp eller praktisk hjelp hjemme

Inntekt  Timepris  Makspris per måned
Mindre enn 2G 70 kroner 210 kroner
2 – 3 G 223 kroner 558 kroner
3 – 4 G 234 kroner 1 168 kroner
4 – 5 G 318 kroner 1 586 kroner
Mer enn 5 G 504 kroner 2 203 kroner

 

Hjelp i hjemmet får du til avtalt tid. Skal du på ferie eller reise bort, må du gi beskjed 48 timer i forveien. Dersom du har gjort avtale om hjemmehjelp og ikke er hjemme, må du betale for tiden uansett.

Blir du akutt innlagt på sykehus eller annen helseinstitusjon, vil det ikke kreves betaling.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm prises etter husstandens samlede inntekt.
Inntekt lavere enn 2G: Kr. 210,- pr. måned
Inntekt over 2G: Kr. 433,- pr. måned

Dagsenter eller institusjon

Opphold på dagsenter eller aktivitetssenter: Kr. 157,- per dag
Døgnopphold i institusjon, kort tid: Kr. 170,- per døgn
Dagopphold i institusjon: Kr. 90,- per dag

Diverse tjenester

  • Mat til hjemmeboende, ferdig middagsporsjon tilkjørt: Kr. 81,-
  • Utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt lager: Kr. 179,-
  • Leie varmtvannsbasseng i institusjonene: Kr. 618,- pr. time

Kontakt Tjenestetorget

 63 88 61 20

 tjenestetorget@lillestrom.kommune.no 

Åpningstider

 10.00 - 14.00 mandag til fredag

Besøksadresse

 Instituttveien 10, 2007 Kjeller