I 2019 leide kommunen en brannrådgiver for å gjennomgå Tærud fjellhall med tanke på brann. Da framkom en del nødvendige strakstiltak, som kommunen gjennomførte umiddelbart. Gjennomgangen viste også et betydelig oppgraderingsbehov av fjellhallen til gjeldende standard for denne typen bygg, med en rekke større tiltak som måtte gjennomføres.

Den gang fikk kommunen forståelse av at den hadde noe tid på seg for å gjennomføre disse tiltakene. Planen var at flerbrukshallen på den nye Sophie Radich skole skulle stå ferdig og dermed erstatte noen av de behovene som Tærud fjellhall fyller.

Nå har imidlertid Nedre Romerike brann og redning vært på tilsyn i fjellhallen. De tolker behovet for gjennomføring av tiltak annerledes enn kommunen, og ber om at det lages en plan umiddelbart, for utbedring av hallen.
I lys av dette stenges hallen, i påvente av nye vurderinger av hvorvidt fjellhallen skal utbedres eller eventuelt avvikles. Dette er et kostnadsspørsmål som kommunestyret må ta stilling til.

Brukerne av hallen blir kontaktet og innkalt til et informasjonsmøte i nær framtid.