Legevakta på Sørumsand stenges midlertidig

Rådmannen i Lillestrøm kommune, Trine Myrvold Wikstrøm, har bestemt at Sørumsand legevakt skal stenges midlertidig. Dette skjer umiddelbart og gjennomføres for å tilpasse lokalet, slik at sikkerheten for de ansatte bedres. Rådmannen har tatt avgjørelsen i samarbeid med hovedverneombud og tillitsvalgte.

Det er flere tiltak som skal gjennomføres, men de viktigste tiltakene gjøres for å sikre tilfredsstillende rømningsveier for de ansatte på legevakta.
Legevakta skal gjenåpnes så raskt som mulig, etter at rømningsveier er sikret. Kommunens eiendomsavdeling vil befare i lokalene i dag, og starter utbedringsarbeider som ikke er søknadspliktige (altså innvendige arbeider), umiddelbart.

Tiltak som medfører fasadeendringer, for eksempel rømningsveier, er søknadspliktige, og skal godkjennes av brannvesenet og arbeidstilsynet. Framdriften på utbedringsarbeidet avhenger med andre ord ikke av kommunen alene, men rådmannen presiseres at arbeidet skal gjennomføres så raskt som mulig, av hensyn til befolkningen.

I perioden hvor Sørumsand legevakta er stengt, må befolkningen benytte Nedre Romerike Legevakt.

Det skal legges fram en politisk sak hvor nødvendige utbedringstiltak for å opprettholde legevaktstjenesten på Sørumsand, beskrives. Saken sendes ut fredag 21. februar, og behandles av ekstraordinært formannskap og kommunestyre den 26. februar.