Vi vaksinering nå med oppfriskningsdose

Vi vaksinerer nå med oppfriskningsdose til de over 45 år.

Vaksinering Covid 19 Norges Varemesse
Vaksinering

Tilbudet går først til de som er 65 år og eldre. Oppfriskningsdose tilbys også de som er fra 18 år og oppover med underliggende medisinske helsetilstander, som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Deretter vil tilbudet går til de som er fra 64-45 år.  

Når det blir din tur, vil du motta SMS fra Helseboka om registrering i vaksinekø. Når du har takket ja til oppfriskningsdose, og registrert deg i vaksinekøen, vil du motta ny SMS fra Helseboka med invitasjon til å bestille time.

Vi følger prioriteringsrekkefølgen til FHI som er følgende:

  1. Dose 1 
  2. Dose 2 
  3. Dose 3 for de med nedsatt immunforsvar 
  4. Influensavaksine 
  5. Oppfriskningsdose til de over 65 år 
  6. Oppfriskningsdose til de over 45 år

Det skal gå minimum 6 måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. Det skal også gå en uke mellom Covid-19 vaksine og influensavaksinen 

Hvordan registrerer du deg i vaksinekø: 

Dersom det blir utfordrende å benytte den digitale løsningen vår, kan du henvende seg til vaksinetelefonen eller sende epost.

Det er vaksinetypen Pfizer som er godkjent som oppfriskningsdose.  

Vaksinesenteret holder til ved Oslo Kristne Senter OKS, Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller.