Det anbefales fortsatt å møtes ute i frisk luft, men besøk kan også foregå i egen leilighet. Fellesarealer er forbeholdt beboere i omsorgsboligen og skal ikke benyttes av besøkende.

Før besøk

Besøk må avklares med beboeren i forkant. Pårørende eller andre kan ikke komme på besøk hvis de er- eller hvis de sannsynlig vis er smittet med covid 19, hvis de er i hjemmekarantene eller hvis de har luftveissymptomer.

Under besøk

Som vi har lært under pandemien: Håndhygiene er viktig! Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene når de kommer og går, også ved besøk utendørs. Når besøket er over bør den som har mottatt besøk vaske hender på nytt. Også avstand er viktig: Én meter mellom beboere, besøkende, andre beboere og ansatte anbefales. Vi kan ikke klemme, men blomster og gaver er greit – bare vi vasker hender for å unngå kontaktsmitte.

Hvis man mottar besøk i omsorgsboliger må det foregå i leilighetene eller på rommet til den som får besøk. Alle fellesarealer - også kjøkken - er forbehold beboere. Det er hyggelig å spise sammen, men måltider må foregå inne hos den enkelte; både eventuell tilberedelse og selve måltidet. Trenger vi å minne om håndvask også i denne forbindelse?

Syke gjester?

Føler man seg syk, eller har man mistanke om at ikke helsa er på topp, bør man ikke besøke sine kjære. Hvis man har vært på besøk, oppdager symptomer på covid-19 i etterkant, og oppsøker testsenteret, er det viktig å informere testsenteret at man har vært på besøk i en av kommunens omsorgsboliger. Dette er informasjon som senere skal brukes i smittesporingsarbeidet – hvis det blir aktuelt