Har du spørsmål om planlagte byggearbeider på din eiendom?

Ring oss på 66 93 84 00.

Servicesenteret svarer og kan ta imot bestilling av situasjonskart og hjelpe til med innsyn i byggesaker.

Har du spørsmål om byggeregler og byggesøknad, blir du satt over til en av våre byggesaksbehandlere.

Velkommen til en hyggelig prat om dine byggeplaner!

Byggesaksveiledning