Varsling blir som vanlig sendt ut på sms og e-post. Sjekk at du er registrert med riktige kontaktopplysninger hos DIFI (kontakt- og reservasjonsregisteret)

Hvis du har spørsmål om når det vil bli tømt hos deg eller du har behov for ekstra tømming, kan du kontakte Norva24 Øst direkte på telefon 22 30 00 37 eller sende dem en skriftlig henvendelse via deres kontaktskjema eller e-post ost@norva24.no.