Anbefaling til arbeidsgivere og arbeidstakere i Lillestrøm kommune

På bakgrunn av utbruddet med mutert virus i Nordre Follo har nasjonale myndigheter fattet strenge smitteverntiltak for Nordre Follo og nabokommunene. Arbeidsgivere og arbeidstakere i Lillestrøm må kjenne til begrensingene som følger av dette.

For de som bor i Nordre Follo

Ansatte som bor i Nordre Follo skal som hovedregel holde seg hjemme og ikke møte på jobb i Lillestrøm.

Unntak er personell som er nødvendige for samfunnskritiske funksjoner. Etter avtale med ledelsen kan de jobbe dersom behovet tilsier det. Disse medarbeiderne skal testes før oppmøte. Se mer informasjon her. 

For de som bor i nabokommuner til Nordre Follo

Alle ansatte som har mulighet til det, skal som hovedregel ha hjemmekontor. Dette gjelder også de som bor i nabokommunene til Nordre Follo og jobber i Lillestrøm. Arbeidsgivere i Lillestrøm kommune skal legge til rette for hjemmekontor for alle sine ansatte, og må kunne dokumentere at ansatte har fått beskjed om dette.

Ansatte som ikke kan ha hjemmekontor kan møte på jobb i Lillestrøm, og følge gjeldende smittevernanbefalinger på arbeidsplassen.

Uansett bør de holde seg hjemme inntil videre hvis:

  • Noen i husstanden har uavklarte symptomer.
  • Noen i husstanden er påvist nærkontakt til en smittet med kjent mutert virus.