Dette sender vi direkte i uke 14

Denne uka sender vi direkte fra formannskapsmøtet på onsdag 7. april klokka 08:30.

Onsdag 7. april