Dette sender vi direkte i uke 17

Denne uka er det møter i alle de fire hovedutvalgene i tillegg til valgstyret og et strategi-/budsjettseminar formannskapet.

Onsdag 28. april

Torsdag 29. april