Dom falt i deponisaken

Lillestrøm kommune mottok dommen i saken om Brånåsdalen avfallsdeponi fra lagmannsretten i dag.

Lagmannsretten dømmer kommunen til å betale saksøkerne 50 % av verdien på husene, samt saksomkostningene både i tingretten og lagmannsretten. Det er kommunestyret som avgjør om dommen skal ankes eller ikke.

Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm har følgende kommentarer til dommen:

Denne saken har vært – og er – en stor belastning for de som er berørt av den. Når kommunen valgte å anke til lagmannsretten, var det fordi vi ønsket en grundigere behandling av saken.

Dagens dom er omfattende, og det er kommunestyret som avgjør om dommen skal ankes eller ikke. For å kunne fremme en sak til kommunestyret som gir en grundig vurdering av dommen, trenger kommunedirektøren tid til å sette seg inn i dommen, og begrunnelsene som ligger i denne.

Etter planen behandler kommunestyret saken den 14. april.

Les lagmannsrettens dom