Er du en av fire som har fått folkehelseundersøkelsen?

Lillestrøm kommune og Viken fylkeskommune ønsker å vite hvordan du har det og hva du synes om stedet du bor på – kort sagt alt som har med din helse og trivsel å gjøre. 

Dere som har blitt invitert til å delta har fått en SMS eller epost med spørsmålene som må besvares innen 26. november.

Hvorfor spør vi?

For å kunne utvikle gode lokalsamfunn, enten det er i byen eller en av de mange tettsteder vi har, vil vi vite hvordan du som bor der opplever stedet ditt og ikke minst hvordan du har det. Gjennom undersøkelsen vil vi få helt ny, unik og lokal kunnskap om hvordan folk opplever sin egen hverdag og livssituasjon. Ditt bidrag kan bidra til et bedre lokalsamfunn da vi kan få et godt innblikk i hva vi bør ha fokus på og bør jobbe med. Siden vi er en kommune med høy tilflytting og en bredt sammensatt befolkning vil svarene være spesielt interessant og viktige.

Hva spør vi om?

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol. Dette er det vi håper vi får svar på i undersøkelsen og da er vi avhengig av de som får den, tar seg tid til å svare på de spørsmålene.

Det er trygt å delta

Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk.

Undersøkelsen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, som gjennomfører den i samarbeid med Viken fylkeskommune. Hver fjerde innbygger, det vil si 250.000 innbyggere i de 51 kommunene i Viken, mottar undersøkelsen på SMS 8. november. 

Resultatet av undersøkelsen vil bli offentliggjort.

Les mer om undersøkelsen