Er du engasjert i utviklingen av Lillestrøm kommune?

Er du engasjert i framtidig arealutvikling i Lillestrøm kommune og i ditt lokalmiljø? Da er du velkommen til å delta i digital workshop tirsdag 11. mai klokka 18.00 – 19.30.

Påmeldingsfristen har gått ut, men første dere kan se første del av møtet i opptak.

Lillestrøm kommunes langsiktige arealstrategi er på høring. Vi ønsker å legge til rette for bærekraftig utvikling i Lillestrøm kommune i samsvar med kommunens vedtatte mål. Vi trenger derfor innspill til langsiktig utbyggingsmønster, innbyggernes og næringslivets behov, og hensyn til klima, miljø og vern.

Høringen er en del av arbeidet med en ny kommuneplanens arealdel for Lillestrøm kommune.

Innspill til utvikling i Lillestrøm by behandles i Byutviklingsplanen. Innspill til nye byggeområder blir heller ikke tema på workshopen.  

Ler mer om arealdelen og høringen

Høringsfristen er 20.05.2021.