Felles etablerertjeneste for hele Viken

Storstilt samarbeid om felles etablerertjeneste for hele Viken. Etablerertjenesten tilbyr gratis veiledning og opplæring til alle som vil starte egen bedrift.

Fra 2022 blir det en felles etablerertjeneste for hele fylket. Lillestrøm er første kommune som signerer samarbeidsavtalen med Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV.

– Økt verdiskaping og å legge til rette for flere arbeidsplasser er et nasjonalt anliggende. At flere starter for seg selv og skaper egne arbeidsplasser er nødvendig. For Lillestrøm og de andre kommunene på Nedre Romerike er det derfor viktig å legge til rette for gründerskap og nyetablering. Etablerertjenesten er en viktig faktor i dette arbeidet og samarbeidet med Viken essensielt, sier varaordfører Thor Grosås i Lillestrøm kommune.

Hjelpe gründere

– Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en felles etablerertjeneste for hele Viken. Det er viktig å legge til rette for, og gjøre det enklere for, alle mulige gründere og nyetablerere som trenger råd og veiledning i oppstartsfasen. Og det er viktig at tjenestetilbudet er gjenkjennelig uansett hvor i fylket man befinner seg. Dette vil komme hele Vikens næringsliv til gode, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

Etablerertjenesten er et samarbeid mellom kommunene, NAV, Innovasjon Norge og fylkeskommunene og skal hjelpe gründere i tidlig fase av etableringen. Tjenesten er et lavterskeltilbud til personer som planlegger å etablere sin egen virksomhet eller som planlegger vekst i bedriften. Alle etablererkontorene skal tilby veiledning og grunnleggende etablererkurs, men mange vil også tilby kontorplasser, møteplasser og oppfølgingstiltak.

11 kommuneregioner er nå klare for å inngå samarbeid med Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV om å drifte en felles etablerertjeneste for hele Viken.

 Lillestrøm først ut

19. oktober signerte Lillestrøm kommune avtalen med Viken fylkeskommune, som dermed ble den første av kommunene som formelt ble med i samarbeidet. Det skjedde under StartUp-festivalen på Lillestrøm i regi av Kunnskapsbyen Lillestrøm, etablerertjenesten, kommunene på nedre Romerike  og næringslivet.

I løpet av høsten vil altså ytterligere ti kommuner fra hele fylket inngå tilsvarende samarbeidsavtaler på vegne av kommuneregionene.

Tett samarbeid med kommunene

De tre tidligere fylkene i Viken har alle hatt etablerertjenester fram til nå, men med ulik organisering og eierskap. Lillestrøm kommune er samarbeidspart på vegne av kommunene på Nedre Romerike. Vi har sammen tilbudt gratis kurs og veiledning til oppstartsbedrifter i over 20 år. Etablerertjenesten leveres nå av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kommunestyret i Lillestrøm vedtok 1. september 2021 å inngå samarbeidsavtalen med Viken fylkeskommune. Vi har nå startet arbeidet med å finne leverandør til tjenesten fra 2022. Frist for å svare på anbudet er 22. oktober 2021.

– Vi er glade for å ha et tett samarbeid med kommunene om dette. Kommunene er førstelinjen, og ofte det første kontaktpunktet for de som planlegger å starte eget, sier Grimstad.