Funn av legionella på institusjoner

Det har blitt avdekket funn av legionella i dusjhoder på Skedsmotun bo- og behandlingssenter og Stalsberg bo- og behandlingssenter.

Legionellafunnene ble avdekket i rutinekontroller henholdsvis 7. og 8. juli. Prøvesvar på legionella tar en stund å få tilbake, og Lillestrøm kommune mottok prøvesvar i dag 21. juli. Vi iverksatte da tiltak. Vi har besluttet å stenge dusjene frem til rutinemessige tiltak for å fjerne funnene er gjennomført.

Den første uken av august ble det klart at bakterien finnes både på kaldt- og varmtvannsiden i anlegget. Som følge av dette anbefales kjemisk rens av hele anlegget. Dette kommer kommunen til å gjennomføre så rask som mulig. 

Det er ingen mistanke om at noen har blitt syke som følge av funnet. Vi har uansett lav terskel for å ta prøver om det foreligger den minste mistanke om sykdom hos beboere eller ansatte.