Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Vi tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til våre innbyggere.

Dette omfatter blant annet:

 • Energianalyse av din bolig på nett
 • Rådgivning på telefon og e-post
 • Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak, sykkel og elbillading

Kampanjen retter seg mot boligeiere og pågår fra 19. april 2021 til 15. desember 2021. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig - og i større grad bruker lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier klimarådgiver Øyvind Wahl.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Vi gjennomfører fra 19. april og frem til 15. desember 2021 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg gjennom bruk av energiportalen, tilbud om digital befaring med energirådgiver og klima- og energirådgivning på telefon og e-post. Du kan blant annet få råd om:

 • Elbillading
 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Smart styring
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Rådgivning på telefon og epost

Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak for din bolig, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om ladeløsninger for elbil.

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 466 26 000

Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger den 21. september. Gå til klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtet.

Der finner du også kampanjeinformasjon og aktiviteter

Det vil bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på Facebook

Kontakt

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune, og arrangeres i samarbeid med kommuner, Klima Østfold og Klimapartnere Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.

Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til:

E-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 466 26 000