Hovinhøgda skole stenger som følge av grunnforholdene

Hovinhøgda skole avslutter skoledagen og sender elevene hjem. Årsaken er undersøkelser av grunnforholdene rundt skolen.

Lillestrøm kommune ble kjent med at det hadde oppstått en sprekk og har vært noen bevegelser i en skråning bak Hovinhøgda skole ved nyttårstider.

Hva er gjort til nå

Kommunen tok raskt kontakt med geoteknisk rådgivningsfirma for undersøkelse av forholdene. Fordi det har vært svært kaldt og skråningen er skogkledd, har situasjonen ikke vært farlig. Anbefalingen har vært at området bak skolen skulle sperres av mens grunnundersøkelser pågår.
Gjennom uka er det gjort flere boringer, og kommunen håpet å kunne få et resultat i løpet av denne uka. Dessverre er det nødvendig å gjøre flere boringer, noe som vil føre til at konklusjonen fra geotekniker først er klar i slutten av neste uke (uke 4).

Været fører til stenging

På grunn av væromslag og varsel om mye nedbør anbefaler de geotekniske rådgiverne nå at kommunen stenger skolen midlertidig i påvente av endelige resultater fra grunnundersøkelsene. Kommunen ønsker å være føre var og har derfor besluttet å stenge Hovinhøgda skole fra i dag, torsdag 21.1.

Hjemmeskole i morgen

Barn som skal på SFO i dag vil bli fraktet med buss til Eika Fet Arena. I morgen fredag blir det hjemmeskole for alle elever. Informasjon om neste uke (uke 4) kommer fredag ettermiddag. Det forventes av skolen er stengt hele uke 4, og at den forhåpentligvis kan åpnes for normal drift fra mandag 1. februar.