Digitalt informasjonsmøte om helsestasjonstjenesten i Lillestrøm kommune

10. mars ble det gjennomført et digitalt informasjonsmøte hvor vi hadde en gjennomgang av prosjektrapporten om helsestasjoner for Lillestrøm kommune. Se møtet i opptak.

Vi vil informere om prosjektet "Gjennomgang av prosjektrapport om  helsestasjonstjenesten i Lillestrøm". En arbeidsgruppe i kommunen har arbeidet med rapporten og denne har forslag til hvordan helsestasjonene i kommunen kan organiseres.

Les hele rapporten

Gjennomgangen skal politisk behandles først i hovedutvalget for oppvekst og til slutt i kommunestyret i april.

Helsestasjoner og hvor disse skal ligge, er noe som påvirker mange og vi ønsker å gi berørte og andre interesserte innbyggere et innblikk i saken. Vi holder derfor et digitalt informasjonsmøte.

Se møtet i opptak

Direktør for oppvekst, Arild Hammerhaug og kommunalsjef for helsetjenester til barn og unge, Ragnhild Ottestad presenterte planen og svarte på spørsmål som var kommet inn til møtet.