Innspillseminar til klimastrategi i Lillestrøm kommune

Mandag 22. mars ble det arrangert et digitalt innspillseminar hvor kommunens rolle i framtidas klimaarbeid skal diskuteres. Se seminaret i opptak.

Det er utarbeidet et forslag til ny klimastrategi for Lillestrøm kommune. Klimastrategien tar for seg hvordan Lillestrøm skal komme til lavutslippssamfunnet. Den foreslår strategier og virkemidler for kommunens arbeid på dette området.

Med denne som utgangspunkt ble det arrangert et digitalt innspillseminar mandag 22. mars.

Se seminaret i opptak

Se programmet

Kl. 09.00 Velkommen v/ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik

Kl. 09.10-09.50 Del 1 Innspill - offentlige aktører

Presentasjon av forslag til klimastrategi for Lillestrøm kommune
Klimarådgiver i Lillestrøm kommune, Øyvind Wahl

Hvilke råd vil Viken fylkeskommune gi Lillestrøm kommune i klimaarbeidet?

Klima- og energirådgiver i Viken fylkeskommune, Guri Bugge

Hva kan Lillestrøm lære av Asker kommune?
Miljørådgiver i Asker kommune, Bjørn Nordby

Strategiske valg i det kommunale klimaarbeidet
Miljøvernrådgiver i Aurskog Høland kommune/leder av Miljønettverk Nedre Romerike, Ole Christian Østreng

Hva bør løftes frem i klimastrategien for Lillestrøm
Leder av ungdomsrådet i Lillestrøm, Daniel Evjebråten

Kl. 09.50-10.00 PAUSE

Kl. 10.00-10.50 Del 2 Innspill – forskning og næringsliv

Lillestrøms klimastrategi i et omstillingsperspektiv
Forsker ved UIO, Hege Westskog

Kommunen som aktør i det grønne skiftet
Seniorforsker ved Cicero, Tom Erik Julsrud

Hvordan løfte næringslivet?
Prosjektleder Kunnskapsbyen Lillestrøm, Marit Heiberg

Infrastruktur for utslippsfri teknologi
Prosjektleder Kunnskapsbyen Lillestrøm, Jon Eriksen

Hvordan kan kommunen og byggebransjen samarbeide om gode løsninger
Daglig leder Lillestrøm Delta, Rolf Holm

Grønne bygg og grønne samfunn
Eiendomssjef OBOS, Carl Magnus Næss

Lillestrøm kan bli ledende i det grønne teknologiskiftet
Direktør for Ny fornybar/Akershus energi, Frank Sagvik

Fem på gata om klima

Kl. 10.50-11.00 PAUSE

Kl. 11.00-11.25 Del 3 Panelsamtale

Deltakere: Hege Westskog (UIO), Lene Mürer (Lillestrøm kommune), Guri Bugge (Viken fylkeskommune), Frank Sagvik (Akershus Energi), Bjørn Nordby (Asker kommune)
Ordstyrer: Lars Wang (insam AS)
Øyvind Daaland Lesjø (Lillestrøm kommune) oppsummerer i samtale med Lars Wang

Kl. 11.25-11.30 PAUSE

Kl. 11.30 – 12.00 Del 4 Åpne rom – diskusjon i grupper

Hvert rom har en ordstyrer, dere velger rom på seminaret:
Rom 1: Grønn næringsutvikling
Rom 2: Infrastruktur for utslippsfri teknologi
Rom 3: Klimavennlig areal- og transportplanlegging
Rom 4: Håndtere fysisk klimarisiko og ansvarsrisiko
Rom 5: Klimagassreduksjon i egen drift
Rom 6: Klimastrategi – strategisk tilnærming

Programmet som pdf

 

Ønsker du å gi innspill til klimastrategien skriftlig?
Les hele strategien og gi innspill