Lillestrøm kommune skal ikke deles

Dette ble avgjort i kommunestyret torsdag den 2. desember.

Bakgrunnen for møtet var brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med informasjon til tvangssammenslåtte kommuner, om prosess og tidsplan for mulig kommunedeling. Det er opp til kommunestyret å avgjøre et slikt spørsmål, og hvilke prosesser og høringer som skal gjennomføres i denne forbindelse.

To alternativer

Kommunedirektør fremmet ikke forslag til vedtak, fordi en prosess for deling av kommunen er en politisk beslutning. Kommunestyret ble imidlertid forelagt ulike muligheter:

  1. Det igangsettes ikke en prosess for en mulig deling av Lillestrøm kommune.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte planleggingen av en prosess for å utrede kommunestruktur, og igangsetter en digital innbyggerundersøkelse med rådgivende folkeavstemming. I prosessen tilstrebes det å gi god informasjon til innbyggerne om fordeler og ulemper om de ulike alternativer.

Gikk ikke for deling

Saken ble avgjort med 38 mot 17 stemmer.

Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, MDG, KrF, SV og de fire uavhengige representantene utgjorde flertallet, og gikk for det øverste alternativet. Det igangsettes dermed ikke en delingsprosess, og Lillestrøm kommune består som den har gjort siden 01.01.2020.

FrP, Senterpartiet, Folkets røst, Rødt og Pensjonistpartiet fikk ikke gjennomslag for å igangsette planlegging av en prosess for utredning av kommunedeling.

Du kan se opptak av det ekstraordinære kommunestyremøtet her.