Lillestrøm kommune trenger valgmedarbeidere

Har du lyst til å delta i et viktig samfunnsoppdrag? Er du nøyaktig og serviceinnstilt? Da er dette kanskje noe for deg. Jobben og opplæringen er betalt.


Vi har mottatt så mange søknader at vi nå kun har behov for  valgmedarbeidere til selve valgdagen 13. september.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede velgere
 • Holde orden på køer og i stemmeavlukker
 • Stemple stemmesedler og krysse av i elektronisk manntall
 • Bidra med opptelling av stemmesedler i stemmelokalet
 • Bidra med rigging og rydding av lokalet
 • Praktiske oppgaver knyttet til valget

Krav til valgmedarbeidere

 • Du kan ikke stå på politisk valgliste for stortings- eller sametingsvalget. 
 • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2021. 
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. 
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA)
 • Du må ha fungerende elektronisk ID både for å søke midlertidig engasjement som valgmedarbeider og for å logge inn i EVA under den obligatoriske opplæringen og under forhåndsvalget eller på valgdagen.

Lønn og arbeidstid

Valgmedarbeiderne skal bemanne valglokaler under forhåndsstemmeperioden fra og med 10. august til og med 10. september, og på valgdagen 13. september.

 • Du må delta i den obligatoriske opplæringen.
  • Dette gjelder også de som har jobbet som valgmedarbeidere tidligere. 
 • Du må kunne delta under forhåndsvalget i perioden 10. august til 10. september.  

Og/eller

 • Du må kunne møte opp på valgdagen 13. september i valgkretsen du tildeles før valglokalenes åpningstid og være på valglokalet til arbeidet er avsluttet. 

Bli valgmedarbeider

I søknaden skriver du om du ønsker å jobbe under forhåndsvalget eller kun på valgdagen, og hvilket valglokale du ønsker å jobbe i. Vi kan ikke garantere at du får jobbe i ønsket valglokale.

Søk om å bli valgmedarbeider 

 • Søknadsfrist er innen 1. mai
 • Vi vil kontakte aktuelle søkere fortløpende

Om ansettelsen

Ved ansettelse må du som valgmedarbeider lese gjennom, forstå og signere taushetserklæring og etiske retningslinjer for ansatte i Lillestrøm kommune. 

Det inngås en midlertidig arbeidsavtale med avlønning etterskuddsvis.

Valgmedarbeidere vil bli avlønnet etter KS-regulativ for fagarbeider med 10 års lønnsansiennitet.  Timesats per 01.09. 2020 er 216 kroner.

Alderspensjonister som har jobbet i offentlig sektor tidligere kan inngå arbeidsavtale på pensjonistvilkår. Timesats pr. 01.01.2021 er 218 kroner.

Valgmedarbeidere som ikke har fylt 18 år tilsettes som ung arbeidstaker, timesats kr 139,80. 

Eventuelle tillegg for overtid eller ubekvem arbeidstid etter Hovedtariffavtalen.

Du må gjort skattekort eller frikort tilgjengelig for Lillestrøm kommune i god tid før avlønning. 

Ved spørsmål, ta kontakt på valg@lillestrom.kommune.no