Pandemi: Overtidsbetalingen økes betraktelig

Det er inngått en avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien.

Avtalen øker betalingen for ekstraarbeid under koronapandemien betraktelig. Den åpner også for å bruke merarbeid og overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft.

Dette er avtalen

  • Overtidsrammene utvides, og satsene for å jobbe overtid heves.
  • Satsene for merarbeid for deltidsansatte økes.
  • Rammene for overtidsarbeid er utvidet i avtaleperioden.
  • Det gis mulighet for utvidelse av antall kompensasjonsdager til medarbeidere som ikke har overtid innarbeidet i sine arbeidsavtaler.

For at avtalen skal gjelde må det være behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien. Det forutsettes dessuten at avtalen baseres på frivillighet.

Den sentrale avtalen gjelder fra 20.12.2021 - 30.04.2022. Den 22. desember ble det klart at avtalen også skal gjelde for Lillestrøm kommune, fra 21.12.2021.