Rapport etter utglidning på Skjetten

NGI har levert sin rapport etter utglidningen i Fredheimveien og Sørjordet på Skjetten den 23. april.

Les rapporten her.

«Evt. glidning i skråningen ved garasjen eller i skråningen ut for plenen ved Fredheimveien 13 vurderes ikke å kunne utvikle seg til et større skred (som er typisk for skred i kvikkleire). En evt. glidning vil begrense seg til et område lokalt ved skråningen og ikke bre seg langt bakover eller sideveis, og bolighus vurderes ikke truet», heter det i rapporten.

Vann fra takrenner og nedbør

Både natur og kultur kan være en utfordring for jordsmonnet på Romerike:
På toppen av skråningen har NGI observert at takrenner/overvannsløsninger er ført ned i grunnen.

«På befaringen den 23. april ble det flere steder observert at vann fra takrenner føres ned i bakken. Dersom vann infiltreres lokalt på toppen av skråningen, er dette ugunstig for stabilitetsforholdene. Det er også uheldig å slippe overvann/drensvann ut som punktutslipp et stykke ned i skråningen eller ved skråningskant. Dette kan både resultere i erosjon og lokale glidninger», skriver NGI.

I tillegg kommer utfordringen i nedbørperioder: «I perioder med mye nedbør kan det ikke utelukkes grunne glidninger (overflateparallelle glidninger ned til 1-2 m) i den relativt bratte skråningen. (…) Hvis en glidning skulle skje i området hvor det er observert deformasjon av plenen ved Fredheimveien 13, vil et eventuelt skredutløp fra plenen gå ned skråningen mot ballbinge/ballplass vest for Sørjordet 120 tom. 126 og ikke treffe boligene.

Tiltak

NGI foreslår enkelte tiltak i rapporten, som kan utbedre situasjonen:

  • Fyllmasser ved plenen til Fredheimveien 13 bør følges opp med tanke på bevegelse
  • Sette ned stikkpinner over plenen for å kunne følge med på eventuell bevegelse
  • Skifte ut massene på toppen av skråningen i hagen, for å bedre stabiliteten
  • Forbedre vannhåndteringen
  • Steinplastring og/eller beplantning av skråningen ned mot Sørjordet, for å hindre erosjon, gjerne supplert med dreneringsgrøfter
  • Garasjen i Fredheimveien 13 bør vurderes av sakkyndig takstmann, og situasjonen bør følges opp slik at man kan registrere om bevegelsene skulle tilta

Normalt vedlikehold

Tiltakene som foreslås er av ikke-akutt karakter, og handler i vesentlig grad om normal skjøtsel og vedlikehold av eiendommer og bygningsmasse. Videre oppfølging må derfor ivaretas av grunneierne. Lillestrøm kommune kan bistå med råd og veiledning.