Utglidning på Skjetten

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er ferdig med sine undersøkelser på Skjetten. De evakuerte får flytte hjem.

Oppdatert 28. april

Etter å ha gjort fem boringer på ulike steder rundt Fredheimveien og Sørjordet, samt tatt stikkprøver av overflatelaget, fastslår NGI at det ikke er fare for kvikkleireskred. I forbindelse med undersøkelsene bemerker NGI at deres funn samstemmer godt med kartene de har jobbet etter. Kunnskapen om grunnforholdene er med andre ord god.

Ikke helt i mål

Klokken 16 i dag opphevet politiet beslutningen om evakuering av de tre adressene/sju boenhetene som følge av NGIs konklusjoner. De evakuerte kan med andre ord flytte hjem. Dette ble de orientert om på et informasjonsmøte på Olavsgaard i ettermiddag, selv om den fullstendige rapporten fra NGI foreløpig ikke foreligger.

- Vi har vært opptatt av å møte beboerne og informere dem om opphør av evakuering, sier ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik. - Å være evakuert er ingen ønskesituasjon. Det er ingen grunn til å være evakuert fram til rapporten er ferdigskrevet.

Når rapporten er ferdig inviteres beboerne til en gjennomgang av konklusjonene sammen med NGI. Vik regner med at dette skjer i løpet av de nærmeste to ukene.

Bakgrunn

Fredag den 23. april ble det meld at et hus og en garasje på Skjetten hadde sunket i terrenget. Status kl. 22:30 denne kvelden var at sju av boenhetene i området ikke fikk flytte, men fikk tilbud om å overnatte på Olavsgaard hotell. De evakuerte fikk hente ut nødvendige ting i løpet av lørdagen, sammen med brannvesenet.

Deretter ble det fastslått at beboerne i eiendommene som omfattes av utglidningen skulle forbli evakuerte til prøvesvarene foreligger. Utover dette fastslo geoteknikerne at området er trygt å bo og ferdes i. Skolene som ligger i nærheten, kunne åpne som vanlig på mandag.

Ut fra de undersøkelser (boringer og stikkprøver) som ble gjort i løpet av påfølgende lørdag konkluderte NGI med at terrengendringene på Skjetten har foregått over flere år. De så ingen ting som gir grunn til å frykte et skred forbundet med kvikkleire. Det er kvikkleire i området, men den ligger dypt, og endringene i overflaten henger ikke sammen med dette.

NGI fastslo også at utbyggingen som foregår i området ikke har sammenheng med utglidningen som har skjedd. Avdelingsleder Ellen Anita Holterhagen i Lillestrøm kommune opplyste at kommunen var opptatt av problemstillingen da byggetillatelsen til en rekkehusutbygging ble gitt, og at man derfor lot en uavhengig tredjepart undersøke området med henblikk på terrengendringer før tillatelse ble gitt.

Kontakt oss om terrengendringer

Dersom kommunens innbyggere observerer større endringer i terrenget, må disse meldes til Lillestrøm kommune snarest. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. Lillestrøm kommune følger opp alle henvendelser.

  • Kontakt kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)
  • Ved akutte hendelser utenfor åpningstid – ring politiet.
  • Andre oppfølgende spørsmål kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no

Les mer om endringer i terrenget her