Tilbud om psykososial bistand i forbindelse med brannen på Skedsmokorset

Tirsdag kveld brant et hus ned på Skedsmokorset, hvor en av beboerne omkom.

Kriseteamet har vært tilgjengelig for pårørende. Lillestrøm kommune tilbyr også naboer og andre berørte som trenger noen å snakke med, å ta kontakt med vårt kriseteam.

Kriseteamet kommer du i kontakt med ved å ringe Nedre Romerike Legevakt på 66 93 66 93