Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Nå kan du søke midler til inkludering av barn og unge gjennom Bufdir.

utelek lekeplass

Les hele utlysningen og søk på bufdir.no

Disse kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
  • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.

Søknadsfrist er 17. desember 2021

Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen (pdf) nøye.

Kontakt

Lillestrøm kommune

Sidsel Bjerke Hommersand, avdelingsleder Barn og unge i Kultur.

Epost: SidselBjerkeHommersand@lillestrom.kommune.no

Mobil: 958 36 130

Bufdir

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen