Vant Matomsorgsprisen 2021

– Det er en bekreftelse på at den tankegangen vi har og modellen med sentralkjøkken er riktig, sier Vegar Bakken-Løvaas.

Vi treffer Vegar Bakken-Løvaas, avdelingsleder kjøkken og matomsorg og Kaja Helland-Kigen, klinisk ernæringsfysiolog, på Pålsetunet. Det som er fornuftig å masseprodusere av mat i Lillestrøm kommune gjøres hovedsakelig på Hovedkjøkkenet på Skedsmotun, men noe produseres også på Pålsetunet. Alle de syv sykehjemmene i kommunen har i tillegg lokalkjøkken med egen kokk, som står for lunsj, middag, kolonialvarer og kaker til sykehjemmet. 

Det er blant annet denne strategien som har gjort at avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune nå har mottatt Matomsorgsprisen for 2021.

– Det er en pris som henger høyt og som vi har drømt om å få, sier Kaja.

Juryens begrunnelse

Mat til eldre er et tema som har fått mye publisitet den siste tiden. Det har vært mye skrevet og snakket om underernæring, og mannen i gata kan lett få inntrykk av at det står veldig dårlig til med eldreomsorgen rundt om i norske kommuner: Maten som serveres er dårlig, de ansatte jobber livet av seg og de eldre får ikke den ernæringsbehandlingen og oppfølgingen de har krav på. Dette gjelder like mye de hjemmeboende som de som bor på institusjon. Veldig ofte koker det ned til at løsningen er hjemmelaget mat og kjøkken på hvert sykehjem. Derfor synes juryen det er ekstra spennende å vise at et sentralkjøkken i en stor kommune også kan gå foran som et godt eksempel.

Den kommunen det her er snakk om har en modell med hovedkjøkken og flere lokale kjøkken rundt på sykehjemmene. Kokker på de lokale kjøkkenene sikrer at sluttproduktet blir bra. Avdelingen ligger ikke bare sin sjel i å lage god, næringsrik og variert mat til sine eldre, også hjemmeboende. Avdelingen har en aktiv rolle i kommunens ernæringsarbeid.

I statuttene til Matomsorgsprisen heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Nyskaping kan være så mangt. I denne sammenheng handler det om å heve måltidskvaliteten både med hensyn til ernæring og trivsel. Det innebærer også å prøve ut systemer og metoder som kan være normdannende for mange.

Vinneren av Matomsorgsprisen 2021 har utmerket seg på flere måter. Som en av få kommuner her i landet ansatte avdelingen for tre år siden en klinisk ernæringsfysiolog i 100 prosent stilling. Dette ble gjort for å kunne jobbe enda mer systematisk med mat og ernæring. Vedkommende fungerer som et bindeledd mellom kjøkken og pleien – og jobber både med veiledning og kompetanseheving av pleiepersonalet for på den måten styrke ernæringsarbeidet.

Leve hele livet- reformen har vært og er et førende dokument for prisvinneren. Avdelingen tok tak i flere av utfordringene som reformen peker på før reformen ble lansert. Her er noen tiltak som avdelingen har innført for å ivareta tankegangen i reformen:

* KOMPETANSE: Avdelingen jobber aktivt med kompetanseheving og veiledning. Det innebærer regelmessige møter og undervisning av matkontakter på avdelingene.

* DIALOG: Nettverk av matkontakter på alle avdelinger sikrer god dialog og informasjonsflyt mellom de som lager og de som serverer maten. Involvering og dialog med brukere og pårørende er også et satsingsområde, blant annet gjennom tilbakemeldingsskjema, informasjon om mat og ernæring i brosjyrer og kommunens innbyggerportal. Det er også laget en veileder i arbeidet med god matomsorg på sykehjem, og en tilsvarende skal lages i dialog med hjemmesykepleien.

* KVALITETSSIKRING: Kjøkkenansatte besøker avdelingene regelmessig for å følge opp hvordan måltidene blir gjennomført og hvordan maten blir lagt opp på tallerken.

ÅPENHET: Alle middagene er fotografert og lagt inn i en app. Det jobbes med å få bildene opp på skjermer på alle kommunens sykehjem. Her kan personalet, brukere og pårørende se hva som er til middag.

MÅLTIDSDØGNET: Sen middag sikrer jevn fordeling av dagens måltider ut over dagen.

LIKT FOR ALLE: Alle sykehjem og omsorgsboliger har samkjørt meny. Det bidrar til å sikre likt mattilbud uavhengig av hvilken avdeling man bor på og hvem som er på jobb. Menyen er næringsberegnet av klinisk ernæringsfysiolog for å sikre at maten oppfylles helsemyndighetens krav til innhold og sammensetning.

MATGLEDE: Avdelingen drifter flere sosiale møteplasser for kommunens eldre for å øke matgleden, noe som også er helt i tråd med eldrereformen.

Juryen er imponert over måten prisvinneren arbeider på, og hvordan fine ord i stortingsmeldinger og ernæringsstrategier omgjøres til praksis. For prisvinneren tenker helhetlig. De ser ting i sammenheng og samarbeider på tvers av tradisjonelle skillelinjer. De jobber også målbevisst for at matkompetansen kommer seg ut av kjøkkenet og helt frem til brukeren, slik at matomsorgen blir best mulig. Prisvinneren gjør i det hele tatt alt riktig!

Vinneren av Matomsorgsprisen får et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine SA.

Kan avdelingsleder Vegar Bakken-Løvaas, avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune komme opp og motta Matomsorgsprisen 2021!

En pris til organisasjonen

Prisen deles ut for 16. gang og hvis man ser på lista over tidligere vinnere så er det ganske unikt at en så stor kommune som Lillestrøm vinner.

– Det er veldig stas. Vi tar imot denne prisen med stolthet og ydmykhet. Det er også en bekreftelse på at den tankegangen vi har og modellen med sentralkjøkken er riktig, sier Vegar.

Selv om det er hans navn som står på diplomet så er avdelingslederen klar på at dette er en pris til hele organisasjonen. På avdelingen snakker de mye om at jobben de gjør er så viktig for mange. Det mener Vegar gir en ekstra stolthet til jobben.

– Det er mange dyktige folk som vil lage et godt produkt og dette er selvfølgelig en ekstra motivasjon for å jobbe videre i samme spor.

Egen ernæringsfysiolog

Kaja ble ansatt som klinisk ernæringsfysiolog allerede i 2018 og flere kommuner har fulgt etter siden den tid. Vegar mener at de aldri ville vunnet denne prisen uten den ansettelsen. Når det planlegges ny meny er ernæringsfysiologen inne og sjekker næringsinnholdet.

– Tilbakemeldingen er ofte mer fløte og smør, fordi dette er en gruppe som spiser lite og trenger mye energi, sier Kaja.

– Det er jo derfor kokkene er så glade i Kaja! De elsker jo å bruke smør og fløte, skyter Vegar inn og ler.

Avdeling for kjøkken og matomsorg jobber systematisk med ernæring og måltider. I tillegg til å lage maten, ønsker kjøkkenet å bidra til at maten ser fristende ut på tallerkenen. Det jobbes også for at det skal være gode rammer rundt måltidene. Blant annet drar de rundt til avdelingen og observerer hvordan måltider gjennomføres, for deretter å komme med tilbakemeldinger.

– Det virker det som mange setter pris på, sier Kaja.

Ønsker nytt kjøkken

Vegar og Kaja forteller at ansatte i avdelinga har rom for å jobbe med nye prosjekter og produkter. Rett og slett fordi de blir stolt på i organisasjonen. Også innad i avdelingen er det stor takhøyde for innspill og lav terskel for å bli hørt, og mange er flinke til å engasjere seg.

– Vi har fått rigga en bra organisasjon. Da er det lettere å nå målene vi setter oss, slår Vegard fast.

Nettopp denne prisen ble et mål da de gikk gjennom «Leve hele livet», kvalitetsreformen for eldre, og så at de kunne krysse av på mange av utfordringene reformen belyser allerede.

Det neste på programmet er å få på plass et nytt Hovedkjøkken, da kapasiteten på Skedsmotun er sprengt. Kartleggingsarbeidet for dette er allerede i gang.

Tidligere vinnere
 • 2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune
 • 2007: Harald Birkeland, ISS Catering
 • 2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken
 • 2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital
 • 2010: Henning Stordal, Fazer Food Services
 • 2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø v/kjøkkensjef Linda Pedersen Vik og Reidun Pedersen.
 • 2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten
 • 2013: Bærum Storkjøkken v/tjenesteleder Hanne Hagen-Jensen
 • 2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole
 • 2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke
 • 2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret
 • 2017: Ronald Takke, Glomstua omsorgssenter
 • 2018: Montebellosenteret v/kjøkkensjef Hanne Finstad
 • 2019: Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog, Stavanger universitetssykehus
 • 2020: Kjøkkenet på Granly Stiftelse på Kapp i Østre Toten