Videregående skoler går i gult

Den nasjonale anbefalingen oppheves, og de videregående skolene i Lillestrøm går i gult fra mandag den 8. februar.

På bakgrunn av lokal smittesituasjon har videregående skoler i Lillestrøm vært på rødt nivå siden før jul. I forbindelse med utbruddet med mutert virus I Nordre Follo ble det nasjonalt vedtatt å holde videregående skoler i Lillestrøm kommune på rødt nivå, selv om de lokale smittetallene på nyåret viste en bedring av smittesituasjonen.

Nå oppheves den nasjonale anbefalingen. Videregående skoler i Lillestrøm går derfor til gult nivå fra og med mandag 8. februar 2021, i tråd med nye nasjonale anbefalinger og lokal smittesituasjon.

Alle går for gult

Kommuneoverlegen i Lillestrøm kommune vurderer at gult nivå er en riktig beslutning for de videregående skolene i kommunen.

Beslutningen er fattet i samråd med de øvrige kommuneoverlegene på Nedre Romerike, skoleeier (Viken Fylkeskommune) og representant for rektorene. Dette innebærer lik praksis for alle videregående skoler på Nedre Romerike.

Selv om anbefalingene åpner for gult fra og med 3. februar, trenger rektorer og skoleeier noen dager på å effektuere overgangen. Beslutningen iverksettes dermed fra og med mandag den 8. februar.

Kommuneoverlegens vurdering

Alle kommunene på Nedre Romerike har hatt en reduksjon i smittetallene. Andel ny smitte blant barn og unge gikk noe ned sist uke i Lillestrøm. Det er ingen store lokale utbrudd i aldersgruppen, eller andre lokale forhold som tilsier at rødt nivå skal opprettholdes. Nasjonale anbefalinger, og anbefalinger for kommuner med et slikt smittebilde, tilsier gult nivå i videregående skoler.

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet er tydelig på at barn og unge skal ha så lav tiltaksbyrde som mulig. De ønsker ikke at rødt nivå brukes forebyggende, men at det er et tiltak som skal iverksettes når det er mye smitte i den aktuelle aldersgruppen, flere utbrudd lokalt på skolen, eller en svært alvorlig smitterisiko generelt i kommunen.