Vinnere av plan- og designkonkurranse for bru over Skjærvagapet

Link arkitektur har vunnet plan- og designkonkurransen for gang- og sykkelbro over Skjærvagapet med sitt løsningsforslag «Skjærvabuen».

Link arkitektur

Link arkitektur har dermed vunnet oppdraget med å designe den endelige broa. Vinnerforslaget vil være et utgangspunkt for videre arbeid.  

Juryen har i tillegg kåret en 2. og 3. plass og plukket ut tre konsepter for hederlig omtale. 

Juryens begrunnelse

Juryen har hatt fokus på å finne det utkastet som samlet sett ivaretar konkurransens intensjoner og krav på en best mulig måte, og som er robust med hensyn til bearbeidelse i den videre prosjektutviklingen. Juryen har hatt både engasjerende og krevende faglige diskusjoner om de tjue utkastene, og har kommet fram til valg av vinner. Vinnerutkastet er etter juryens totalvurdering det beste utgangspunktet for den videre prosessen med en ny gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, og kan bearbeides i tråd med juryens anbefaling for det videre arbeidet. Viktige kvaliteter ved Skjærvabuen som har vært avgjørende for juryen for å kåre dette til konkurransens vinnerprosjekt har vært:

  • Prosjektet fremstår som et landemerke, med en tydelig identitet som vil bidra til å løfte stedet. Brua er ikke for dominerende, men er likevel tydelig og gjenkjennbar gjennom sin egenartet.
  • Skjærvabuen bru utmerker seg i konkurransen med en åpen fagverkskonstruksjon av limtrestaver som den bærende konstruksjonen. Den innovativ og estetiske bruken av fagverket fører brua den lokalhistoriske industrien i byggeteknikk og materialitet videre mot vår tid, uten å være tilbakeskuende.
  • Prosjektet har løst det planmessige på en overbevisende måte, med gode trafikale og trygge løsninger, med blant annet et tydelig skille mellom gang og sykkelsti.
  • Brua vurderes som realiserbar, og at konseptet kan justeres til å imøtekomme kommunens krav til økonomisk gjennomførbarhet og av hensyn til langsiktig drift og vedlikehold.
  • Skjærvabuen bru har konkurransens beste svar på tilpasning til naturvernsonen. Besvarelsen redegjør grundig for lokale forutsetninger for landskap og natur, og har tatt kunnskapen med seg inn i løsningsforslaget på en forbilledlig måte.
  • Materialbruken med limtre og massivtre et bærekraftig grep som gir positivt utslag i CO2-regnskapet for brua.
Les flere kommentarer fra juryen
Juryrapport (PDF, 22,6 MB)

1. plass  - Skjærvabuen

av Link Arkitektur, Oslo (Samarbeidspartner: Nils Forsén, Multiconsult, Johs Holt, Inplace Visual)

Skjærvabuen bro Skjærvabuen bro kobler seg sømløst på eksisterende og fremtidige gang- og sykkelstier, og blir med sin effektive og rasjonelle plassering en naturlig snarvei over Skjærvagapet. Med trinnfrie overganger mellom stier og bro blir den nye gang- og sykkelbroen en trygg rute tilgjengelig for alle myke trafikanter. Den røde buen svever over elva og broen i sin helhet skaper tydelige siktelinjer og en oversiktlig og opplevelsesrik rute med trinnløs flyt.
Skjærvabuen bro I mørketimene er broen lyssatt slik at konstruksjonen og dens skulpturelle form trer tydelig fram, som gir barnekjenthet og identitet til stedet og sikrer trygg ferdsel. Belysningen er rettet innad mot konstruksjonen og gangbanen for å belyse broen og kun den, og er utformet slik at broens belysning lyser opp kun der det trengs for å minimere lysforurensning.

Juryens kommentar

Forfatterne har evnet å skape et helhetlig grep for området med god arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet. Den nye gang- og sykkelbrua er vist som et attraktivt og synlig arkitektonisk element i Lillestrøm, med karakter av et stedstilpasset landemerke. Skjærvabuen er det eneste utkastet som viser en overbevisende helhet for landskapstilpasning, veiføring med påkobling til eksisterende infrastruktur og samtidig et vakkert brukonsept. Utkastet er dermed rangert som klart beste.

Les mer om løsningsforslaget

Skjærvabuen bro (PDF, 8,2 MB)

2. plass - Lysglimt

av Degree of Freedom, Oslo (samarbeidspartner: Wamb)

Lysglimt Sett fra småbåthavna: Den nye gang- og sykkelbrua som skal krysse Skjervagapet har som hensikt å etablere en sammenhengene og funksjonell kobling langs Nitelva, for å unngå omveien over Sagelva innerst i Skjervagapet.
Lysglimt Visualisering fra turvei

Juryens kommentar

Prosjektet Lysglimt premieres på grunn av sin utforming som et sterkt og tydelig landemerke. Brua er har en skråstagkonstruksjon, som juryen opplever som både elegant og karakteristisk. Brua har en vellykket materialkombinasjon av stål, tre og betong. Brua har få punkter som krever
fundamentering. Brua er imidlertid svært lang, og vil være kostbar å gjennomføre. Trafikalt har den noen uheldige løsninger, der syklister må krysse gangsti, og brua krever tilpasning i møte med veinett i sør.

Les mer om løsningsforslaget

Lysglimt (PDF, 5,7 MB)

3. plass - Sagsvingen

av Lala Tøyen, Oslo (samarbeidspartner: Degree of Freedom og Light Bureau)

Sagsvingen Broa sett fra Broparken mot vest.
Sagsvingen Sagsvingen er en 100 meter lang gang- og sykkelbru i limtre som svinger seg slakt over Skjærvagapet. I vårt forslag har vi vært opptatt av to hovedmål: 1. Bevegelsen over broen og utsiktene man får skal være en opplevelse, og 2. At broen skal representere Lillestrøm gjennom innovativ bruk av tre. Nitelva er nært forbundet med Lillestrøms historie, økonomi og identitet, og en ny gang- og sykkelbru er en god mulighet for å videreutvikle fortellingen om Lillestrøm og relasjonen mellom elv og folk.

Juryens kommentar

Prosjektet Sagsvingen premieres på grunn av sin enkelhet og innovative bruk av tre. Brua har en elegant form som buer seg over Skjærvagapet. Juryen mener brua er godt tilpasset området, men mener imidlertid at de skiveformede pilarene ikke harmonerer med det øvrige utrykket. Brua er godt plassert ift. naturhensyn. Landkarene er oppbygget som terreng, som danner en sørvendt bru-park. Brua er ikke for lang og løser godt trafikksituasjonen. Prosjektet er ikke løst gunstig ift. drift av båthavna, der det er for bratt mot båtslippen og båtene må transporteres under brua. Juryen er også skeptisk til drift og vedlikehold, med hensyn til massivtrekonstruksjonen under dekket.

Les mer om løsningsforslaget

Sagsvingen (PDF, 8,0 MB)

Hederlig omtale

Broplassen (PDF, 14,7 MB)

Fugl fisk eller bever? (PDF, 13,3 MB)

Trippel A (PDF, 5,2 MB)

Øvrige bidrag

Aftenstjernen (PDF, 14,7 MB)

Elverommet (PDF, 2,0 MB)

Flisbrua (PDF, 4,5 MB)

Flisbuen (PDF, 15,3 MB)

Hjem på 1-2-tre (PDF, 12,5 MB)

Lille S (PDF, 7,3 MB)

Navis (PDF, 2,8 MB)

Perlekjedet (PDF, 6,0 MB)

Rolig og rask (PDF, 5,1 MB)

Screen (PDF, 8,4 MB)

Skjervagapet Sagelva gang og cykelbro (PDF, 6,8 MB)

Skjærvasaga (PDF, 16,4 MB)

String (PDF, 8,3 MB)

Trekurven (PDF, 4,9 MB)