Webinar om kommuneplanens arealdel

Se formannskapets webinar om kommuneplanens arealdel i opptak.

Se sendingen i opptak.

Program

  • 18.00 - Velkommen
  • 18.05 - Sammenheng med samfunnsdelen og planstrategien
  • 18.15 - Forslag til planprogram
  • Spørsmål (5 min)
  • Forslag til arealstrategi
  • Spørsmål
  • 19.20 - Avrunding