Ytterligere fem områder får bredbåndsutbygging

Lillestrøm kommune tildelt støtte for videre utbygging av bredbåndsnettet.

Fylkeskommunen har også i år tildelt midler til utbygging av bredbånd i Lillestrøm kommune. Støtten gis for å bygge ut bredbånd i områder som ikke anses som kommersielt interessant på grunn av spredt bebyggelse. Lillestrøm fikk 6,5 millioner kroner til nye 5 områder, som kommer i tillegg til de 11 områdene, hvor arbeidet skal igangsettes for midler tildelt i 2019 og 2020. Opprinnelig ble det søkt om 4 områder og 6 millioner i støtte. Etter dialog med fylket fikk vi ytterligere 0,5 millioner for å bygge ut ett område til, uten at kommunen behøvde å øke sitt bidrag.

Dette er de fem nye områdene:

  • Mork
  • Langeland
  • Toreid
  • Flaen
  • Ringstad

Det vil nå bli en anbudsrunde, hvor potensielle utbyggere kan melde sin interesse for å bygge ut de nye 5 områdene. Vi håper at dette kan skje så raskt at utbygging vil kunne skje parallelt med de 11 områdene som skal bygges nå. Lillestrøm vil da totalt bygge ut i 16 områder, som vil gi oss en betydelig bedre bredbånddekning i kommunen. Totalt 16 av 51 kommuner i Viken fikk Kr. 78 056 671 i støtte.

Les mer om ordningen