Støtte til frivillighet

Det er nå mulig å søke støtte til frivillig arbeid både gjennom Blakerfondet og frivillighetsfondet. Søknadsfrist er 1. september.

Skatepark

Vi har nå to tilskuddsordninger hvor frivilligheten kan søke midler til prosjekter og aktiviteter.

Frivillighetsfondet

Her kan frivilligheten søke støtte til prosjekter av allmenn interesse innen idrett, kultur og folkehelse.

Søknad sendes som e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Emnefeltet i e-posten merkes med: «Søknad Frivillighetsfondet – Navn på organisasjon – Saksnr. 22/23182»

Les mer om frivillighetsfondet

Blakerfondet

Fondet er en tilskuddsordning øremerket frivillighetsarbeid på Blaker, til prosjekter og aktiviteter som er til det beste for lokalmiljøet.

Fondet er innrettet for å bidra til at lag og foreninger, samt egenorganiserte frivillige, med tilhørighet til Blaker kan søke midler til å dekke driftsunderskudd, gjennomføre nye rekrutteringstiltak og andre prosjekter/aktiviteter til det beste for lokalmiljøet på Blaker.

Søknad sendes som e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Emnefeltet i e-posten merkes med: «Søknad Blakerfondet – Navn på organisasjon – Saksnr. 22/23183»

Les mer om Blakerfondet