Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Nå kan du søke midler til inkludering av barn og unge gjennom Bufdir.

Tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» er nå lyst ut for 2023 og søknadsskjemaet er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Les hele utlysningen og søk på bufdir.no

Søknadsfristen er 18. november 2022.

Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Sjekk om du eller din organisasjon kan søke, og les retningslinjene for søknadsprosessen på Bufdir sine sider

Kontakt i kommunen

Lillestrøm har en koordinerende kontakt som kan bistå med eventuelle spørsmål.

Ta kontakt med:

Sidsel Bjerke Hommersand
Tittel: Avdelingsleder Barn og unge i Kultur

Telefon: 958 36 130