Gratis henting av hageavfall 2023

I 2022 hadde ROAF et prøveprosjekt med gratis henting av hageavfall i Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen kommune. Dette var stor suksess, og det samme gjentas nå i 2023.

Hageavfall i en haug

Hentingen starter mandag 17. april.

Tjenesten vil være gratis for innbyggerne i Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen, og kan sammenlignes med henting av farlig avfall og småelektronikk av ROAF sin miljøbil, som mange kjenner til.

Hva kan man levere?

Innbyggerne kan levere gress, løv, ugress, planter, blomster og kvist/greiner. Løse kvister og greiner skal være buntet sammen og kan være maksimalt 150 cm lange. Løv og gress må samles i gjennomsiktige avfallssekker.

Hvordan fungerer tjenesten?

  • Innbyggerne møter opp på angitte stoppesteder i henhold til ruteplan. Se hentetider her (roaf.no)
  • Makslevering på inntil fire avfallssekker med hageavfall per levering.
  • Innbyggerne må selv tømme hageavfallet i bilen, og ta med seg avfallssekken hjem.
  • Sjåføren kan av HMS-hensyn ikke bistå med løfting/tømming.

Hengerlass eller større mengder hageavfall utover fire avfallssekker, må leveres til en av ROAFs gjenvinningsstasjoner.

Tjenesten er foreløpig tilgjengelig for innbyggerne i Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommune. Dette er delvis tettbebygde områder hvor mange ikke disponerer egen bil, og i Lørenskog og Rælingen har de heller ingen gjenvinningsstasjon.