Hva bør folkevalgte få i godtgjørelse?

Vi ønsker innspill til lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring. Høringen har frist 17. juni 2023.

Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring og velferdsgoder er nå ute til høring.

Les forslag til lokal forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring her.

Alle innspill kan sendes til politikk@lillestrom.kommune.no innen 17. juni.

Eventuelt brev til:  Lillestrøm kommune v/Politisk sekretariat, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Personsensitiv informasjon må sendes pr. brev.