For landbruket sin del er behovet for fôr som er høstet før ulykken viktig, samt at melkeproduserende dyr holdes innendørs.

Hele artikkelen kan du lese på Mattilsynets nettside