Skogbruksplanen er et nyttig verktøy for deg som skogeier. Den gir deg oversikt over skogeiendommen og er et viktig beslutningsgrunnlag som får fram verdiene i skogen din. Skogbruksplanen gjør det enklere for deg som skogeier å kjøpe inn tjenester som hogst, tynning, ungskogpleie, planting m.m. Skogbruksplanen gir deg oppdatert miljødokumentasjon som er nødvendig for å kunne selge tømmer.

Det gjennomføres nå et felles takstprosjekt for nye skogbruksplaner i (gamle) Fet, Sørum og Aurskog-Høland. I den forbindelse avholdes det fire informasjonsmøter.
Om det ikke passer for deg å møte i Fet og Sørum så kan du gjerne møte i Aurskog-Høland.

  • Sørum: Tirsdag 14. januar kl. 19-21, Bjørkesalen, Lørenfallet
  • Fet: Torsdag 16. januar kl. 19-21, Dalheim
  • Aurskog-Høland:
    Onsdag 22. januar kl. 19-21, Bråte skole, Kultursalen
    Mandag 27. januar kl. 19-21, Rådhuset, kommunestyresalen

Takstselskapet Glommen Mjøsen Skog kommer og orienterer om prosjektet, bestilling, priser, framdrift, hva en skogbruksplan er og hvorfor du trenger den med mer. Kommunen orienterer om tilskudd og bruk av skogfond i forbindelse med ny skogbruksplan.

Møt opp, og bli med i trekningen av to nettbrett.
Mer informasjon om nye skogbruksplaner finner du her: