Stormøte for gårdbrukere i Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har gleden av å avholde stormøte for gårdbrukere i Lillestrøm. Møtet finner sted onsdag 29. mars på Sørumsand videregående skole fra kl. 18.30-21.00.

Det blir innlegg fra Fet jordbruksforening, Norsk landbruksrådgiving, Skogkurs og landbrukskontoret.

Følg lenken for påmelding (forms.office.com)

Frist for påmelding er fredag 24. mars.

Agenda

18.30 - 18.35 Velkommen
v/Fet jordbruksforening, Per Jacob Ølstad

18.35 - 19.05 Bekjempelse av hønsehirse og floghavre - diskusjon
v/Norsk landbruksrådgiving, Sigurd Enger

19.05 - 19.35 Jord og jordhelse - hvordan opprettholde og bedre den gjennom god agronomi v/Norsk Landbruksrådgiving, Sigurd Enger

19.35 - 20.05 Pause
Wraps, kaffe/te og kake

20.05 - 20.50 Klimasmart skogbruk - en praktisk tilnærming - spørsmål og diskusjon v/Skogkurs, Bjørn Einar Rakstang

20.50 - 21.00 Informasjon fra Landbrukskontoret

21.00 Takk for i dag