9000 ansatte skal få ny arbeidsavtale

Har du spørsmål om innplassering eller arbeidsavtale i Lillestrøm kommune, kan du ta kontakt med HR-prosjektstøtte.

Før sommeren 2019, skal alle 9000 ansatte vite hvor de skal jobbe og fått arbeidsavtale med Lillestrøm kommune. For å gjøre den jobben smidigere bistår enheten HR-prosjektstøtte. Dette er Lillestrøm kommunes HR-enhet fram til sammenslåingen.

Alle ansatte i Fet, Skedsmo og Sørum vil i 2019 bli kontaktet av HR-prosjektstøtte for å få arbeidsavtale med Lillestrøm kommune. De vil også kunne svare på personalspørsmål for Lillestrøm kommune. For eksempel innplassering/ny arbeidsavtale, omstillingsavtalen, eller generelle spørsmål rundt lover og avtaleverk.

Siden enhetens opprettelse i september har både direktører og kommunalsjefer fått bistand til rekruttering av ledere på nivå 2 og 3. I begynnelsen av 2019 fortsetter arbeidet med ansettelse av ledere på nivå 4.

Kontoret er satt sammen med HR-medarbeidere fra de tre kommunene: - Anniken Furø, personalrådgiver, Fet - Gro Henriksø, personalkonsulent, Fet - Heidi K. R. Eliassen, personalkonsulent, Sørum - Ann-Cathrin Rudolfsen, personalkonsulent, Skedsmo - Arnfinn Grønvold, personalrådgiver, Skedsmo - Ketheeswary Mohanadasan, lærling, Skedsmo - Marianne Hovind, personalkonsulent, Skedsmo (fra 1.1.2019) - Tommy N. Liberg, fagleder/prosjektleder, Skedsmo

HR-prosjektstøtte

Ta gjerne kontakt med den enkelte eller send epost til hr@lillestrom.kommune.no