9000 ansatte skal innplasseres

Har du spørsmål om innplassering i Lillestrøm kommune, kan du ta kontakt med HR-prosjektstøtte.

Før sommeren 2019, skal alle 9000 ansatte vite hvor de skal jobbe i Lillestrøm kommune. For å gjøre den jobben smidigere bistår enheten HR-prosjektstøtte. Dette er Lillestrøm kommunes HR-enhet fram til sammenslåingen.

Alle ansatte i Fet, Skedsmo og Sørum vil i 2019 bli kontaktet av HR-prosjektstøtte for å få arbeidsavtale med Lillestrøm kommune. De vil også kunne svare på personalspørsmål for Lillestrøm kommune. For eksempel innplassering, omstillingsavtalen, eller generelle spørsmål rundt lov og avtaleverk.

Siden enhetens opprettelse i september har både direktører og kommunalsjefer fått bistand til rekruttering av ledere på nivå 2, 3 og 4.

Kontoret er satt sammen med HR-medarbeidere fra de tre kommunene:
- Anniken Furø, personalrådgiver, Fet
- Gro Henriksø, personalkonsulent, Fet
- Heidi K. R. Eliassen, personalkonsulent, Sørum
- Ann-Cathrin Rudolfsen, personalkonsulent, Skedsmo
- Arnfinn Grønvold, personalrådgiver, Skedsmo
- Ketheeswary Mohanadasan, lærling, Skedsmo
- Marianne Hovind, personalkonsulent, Skedsmo
- Tommy N. Liberg, fagleder/prosjektleder, Skedsmo

HR-prosjektstøtte

Ta gjerne kontakt med den enkelte eller send epost til hr@lillestrom.kommune.no eller ring 66 93 80 00