Barn og unge bidrar i bygginga av Lillestrøm kommune

- Lillestrøm kommune bygges for framtida. Derfor er det viktig å involvere barn og unge i den bygginga, sier leder av fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

Fellesnemnda har det politiske ansvaret for å få på plass den nye kommunen. Nå ønsker de hjelp fra dem som skal bo og leve i kommunen i framtida. Derfor opprettes det nå et Fellesnemnda Ung hvor barn og unge fra Fet, Skedsmo og Sørum skal bidra i den politiske prosessen.

Involvering på de unges premisser

– Dette blir noe av det samme som fellesnemnda, men på de unges premisser. Her kan de drøfte saker og gi oss politikere gode råd, sier leder for fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

Han forsikrer at de vil få reell innflytelse, og han er ikke redd for at det skal bli vanskelig å skape engasjement blant barn og unge.

– Hvis du har vært på et møte i Barn og unges kommunestyre så ser du engasjement. De er så flinke. Jeg gleder meg til resultatet av dette, sier Flæten og smiler.

Bred involvering av barn og unge

Under Fellesnemndas møte kom det spørsmål fra politikerne om de unge hadde vært involvert i prosessen fram til nå. Det kunne prosjektrådmann Trine Wikstrøm bekrefte at de hadde, gjennom representanter fra Barn og unges kommunestyre.

Det opprettes samtidig en administrativ arbeidsgruppe som skal sørge for barn og unges demokratiske medvirkning i den nye kommunen. Arbeidsgruppa skal også sørge for at det finnes møteplasser for barn og unge.

Arbeidsgruppa skal også sende ut informasjon til skolene som videreformidler dette til elever og foreldre. Her informeres elevene om hvordan de kan komme med innspill i prosessen.