Behov for kjøreregler rundt investeringer

Fellesnemnda ønsker mer inngående kjennskap til budsjett og drift i hverandres kommuner. Nå skal prosjektleder og rådmann for Lillestrøm kommune utarbeide forslag til retningslinjer.

– Det er viktig for fellesnemnda å forstå hverandres prioriteringer for deretter å greie å sy dette sammen til det som skal bli en felles økonomi, sier leder for fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

Fellesnemnda består av politikere fra de tre kommunene som skal lede arbeidet med å slå sammen Fet, Skedsmo og Sørum.

Bakgrunnen for saken er investeringer som gjøres utenom de som ligger i de enkelte kommunenes budsjetter. Fellesnemnda har ingen retningslinjer for når slik saker skal orienteres om. Dette ble etterlyst i fellesnemndas møte 7. februar.