De ansatte bygger Lillestrøm kommune

Trodde du at arbeidet med å etablere Lillestrøm kommune først starter etter 1. januar 2020? Da tar du feil. Allerede nå jobber flere hundre ansatte og ledere i Fet, Skedsmo og Sørum med å bygge den nye kommunen. Alt skal bygges fra grunnen av.

collage prosjektgrupper

Vi befinner oss på prosjektkontoret for Lillestrøm kommune. Foreløpig jobber det kun seks personer her, men rundt omkring i kommunene er det flere hundre ansatte i sving med å bygge den nye kommunen. Nå kartlegger de ansatte og tar med seg de beste løsningene fra de tre kommunene over i Lillestrøm kommune.

Krever oversikt

Kristin Storløpa, Lajla Irene Lyseggen og Ymbjørg Svare på prosjektkontoret til Lillestrøm kommune ser på den store skjermen i møterommet med de ulike prosjektplanene. Over 100 arbeidsgrupper krever oversikt. Det er viktig at alle leverer når de skal. For de ulike prosjektene er avhengige av hverandre. Dukker det uforutsette ting opp i ett prosjekt, kan det raskt få konsekvenser for andre.

— Vi har valgt en veldig praktisk tilnærming. Vi har gått rett på sak og vi gjennomfører. Vi har hatt dårlig tid, men det er egentlig bare en fordel. Er det ikke noe med at de fleste jobber best under press?, smiler Lajla Irene Lyseggen og forteller at så langt er alt i rute .

Medbestemmelse og verdifull kompetanse

En prosjektgruppe jobber med helt konkrete problemstillinger. Det kan for eksempel være nytt planprogram, anskaffelser (det er det mange av, red. anm), arbeidstid, lokalisering, lærlinger, kulturbygging, sykefraværsoppfølging, lønnsforhandlinger, harmonisering av IT-systemer og arbeidsgiverstrategi. Til høsten starter det opp flere arbeidsgrupper. Da skal det arbeides med de ulike tjenesteområdene, for eksempel hvordan skolene skal organiseres.

— Hadde det ikke vært enklere at ledelsen bare bestemmer hvordan kommunen skal være, enn å ha så mange mennesker involvert?

— Nei. De ansatte i arbeidsgruppene har en verdifull kompetanse. Det handler også om medbestemmelse. De ansatte skal være med å forme sin egen arbeidshverdag, sier Kristin Storløpa.

Det endelige arbeidet fra prosjektgruppene vil være en anbefaling over beste praksis. Noen saker bestemmes deretter av fellesnemda, noen av sakene går direkte til rådmannen og noen forblir i prosjektgruppene.

Positive tilbakemeldinger

De tre prosjektlederne legger ikke skjul på at å jobbe med å bygge en ny kommune, samtidig med å drifte dagens kommune, medfører en stor arbeidsmengde for de ansatte.

— For krevende?

— Tilbakemeldingene vi får fra de ansatte er positive. De opplever at det å bygge en kommune fra grunnen av, er en spennende oppgave. Det er jo ikke ofte man får den muligheten, sier Lajla Irene Lyseggen.