Dette er arbeidsgiverstrategien for Lillestrøm kommune

Arbeidsgiverstrategien skal tydeliggjøre de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver skal formidle i møte med medarbeidere.

Dette gjelder spesielt i forhold til rekruttering, beholde og utvikle medarbeidere, samt hvordan ledere skal bidra til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Etter at strategien ble vedtatt i Fellesnemnda 29. august, startet arbeidet med å utarbeide reglementer og retningslinjer som utdyper de temaene i strategien.

Les hele arbeidsgiverstrategien for Lillestrøm kommune (pdf).

Hør hva Iren Bekkevold Berg, som representant for de ansatte, og Direktør for organisasjon og utvikling Anne Vibeke Hellandsjø, sier om strategien og arbeidet med den.