Disse har fått lederstilling i Lillestrøm kommune

Det har vært utlyst stillinger på kommunal- og seksjonssjef nivå i Lillestrøm kommune. Her kan du se hvem som har fått stillingene og hvilken stilling de kommer fra i sine nåværende kommuner.

Her er en oversikt over de som har fått lederstillinger i Lillestrøm kommune.

Morten Nårstad

Morten Nårstad

52 år, Sørum.

Nåværende stilling: Kommunalsjef tekniske tjenester og næringsutvikling, Fet kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef for Miljøteknikk.

Per Kristian Ramstad

Per Kristian Ramstad

46 år, Fetsund.

Nåværende stilling: Avdelingsleder IT, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Seksjonssjef, IT.

Ingjerd Sveen Vetvik

Ingjerd Sveen Vetvik

42 år, Årvoll.

Nåværende stilling: Fagleder av politisk sekretariat, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Seksjonssjef, politisk sekretariat.

Kirsti Aandstad Hettasch

Kirsti Aandstad Hettasch

47 år, Fetsund.

Nåværende stilling: Skolefaglig rådgiver, Fet kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef for skole.

Julie Størksen Hagesæter

Julie Størksen Hagesæter

47 år, Strømmen.

Nåværende stilling: Barnehagefaglig rådgiver, Fet kommunne.

Ny stilling: Kommunalsjef for barnehage.

Carl Henriksen

carl henriksen

35 år, Aurskog.

Nåværende stilling: Innkjøpssjef i Nedre Romerike innkjøpssamarbeid, Sørum kommune.

Ny stilling: Innkjøpssjef.

Marit Buland

Marit Buland

55 år, Skedsmokorset.

Nåværende stilling: Avdelingsleder lønn, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Seksjonssjef lønn.

Anders Taxt

AndersTaxt20130522

55 år, Sandvika.

Nåværende stilling: Økonomidirektør, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Seksjonssjef for økonomi.

Maria Hoff Aanes

BildeMaria

41, Lillestrøm.

Nåværende stilling: Næringssjef, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Næringssjef.

Liv Jorunn Haugen

Liv Jorunn Haugen

46 år, Maura.

Nåværende stilling: Avdelingssjef for miljøarbeidertjenesten, Skedsmo kommune og Virksomhetsleder for Bo – og avlastningstjenesten, Sørum kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef for Bo – og miljøtjenester, i tjenesteområde Helse og mestring.

Cathrine GH Gundersen

Cathrine G H Gundersen

47 år, Oslo.

Nåværende stilling: Assisterende kommunaldirektør i Helse- og sosialsektoren i Skedsmo.

Ny stilling: Avdelingssjef for Fagstab i Helse og mestring.

Lars Andreas Uglem

Lars Andreas Uglem

46 år, Skedsmokorset.

Nåværende stilling: Rådmann, Fet kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef for tjenestetorg.

Rannveig Strålberg

Rannveig Strålberg

43 år, Fetsund.

Nåværende stilling: Avdelingssjef i administrativ avdeling i utdanningssektoren, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Avdelingssjef for fagstab i oppvekst.

Anne-Berit Haavind

Anne-Berit Haavind

60 år, Oslo.

Nåværende stilling: Kommunaldirektør kultur, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef kultur.

Hilde Gulli

Hilde Gulli

54 år, Rælingen.

Nåværende stilling: Enhetsleder Hjemmetjenesten, Fet kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef for helsetjenester for voksne.

Helene Hallingstorp

Helene Hallingstorp

55 år, Fetsund.

Nåværende stilling: Avdelingssjef for avdeling sykehjemstjenester og akuttmedisinske tjenester, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef Helsehus og Institusjoner.

Hans Tokvam

Hans Tokvam

57 år, Oslo.

Nåværende stilling : Eiendomssjef, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef eiendom.

Monica Nordnes

Monica+Nordnes

55 år, Oslo.

Nåværende stilling: Konstituert rådmann, Sørum kommune.

Ny stilling: Seksjonssjef HR, Lillestrøm kommune.

Mona Berntsen

Mona Berntsen

59 år, Sørumsand.

Nåværende stilling: Økonomisjef, Fet kommune.

Ny stilling: Seksjonssjef for regnskap.

Ragnhild Margrethe Ottestad

Ragnhild Margrethe Ottestad

61 år, Fetsund.

Nåværende stilling: Avdelingssjef for Avdeling for barn og familier, Skedsmo kommune.

Ny stilling: Kommunalsjef i Helsetjenester for barn, unge og familier i tjenesteområde Oppvekst

Håvard Wiik

Håvard Wiik

46 år, Lillestrøm

Nåværende stilling: Avdelingsleder web og portal

Ny stilling: Seksjonssjef Prosjekt- og utvikling

Hanne Margrethe Olsen

Hanne Margrethe Olsen

51 år, Oslo

Nåværende stilling: Avdelingssjef for pedagogisk- psykologisk avdeling, Skedsmo kommune, Assisterende kommunaldirektør

Ny stilling: Avdelingssjef for pedagogisk-psykologisk fag- og støtteavdeling

Daniel Berg-Hansen

Daniel-Berg-Hansen

39 år, Gjerdrum

Nåværende stilling: Leder på NAV Skedsmo

Ny stilling: Kommunalsjef/NAV-leder for NAV Lillestrøm, med prosjektlederansvar for sammenslåingen