Disse har fått lederstilling på nivå 4

Det er ansatt en rekke ledere i det som er nivå 4, og som omfatter blant annet enhetsledere og seksjonsledere.

Disse har fått stilling:

Helse- og mestring

Unni Dramstad (47), Sørumsand, seksjonsleder for koordinering i Avdeling mottak og vurdering

May-Heidi Sandvik (49) Skedsmokorset, seksjonsleder for forebygging i Avdeling forebygging og rehabilitering

Hilde Blindheim (57) Skedsmokorset, seksjonsleder for rehabilitering i Avdeling forebygging og rehabilitering

Kirsti Dybvik Garpe (45), Sørumsand, Seksjonsleder for Tidlig inn

Per-Arthur Taugard (55), Kløfta, Seksjonsleder psykiske helsetjenester

Sølvi Valelstrand (55), Lillestrøm, Seksjonsleder Aktivitet for psykisk helse og avhengighet

Sander Meursinge (43),Sørumsand, Seksjonsleder for Sørli 2 og Stalsberggata bolig

Tone Anette Ullern Melhus (46), Oppegård, Seksjonsleder hjemmehjelp

Sumathy Selvakumar (43), Strømmen, Seksjonsleder for Lilletorget og Stalsberg omsorgsboliger

Eivind Sogn (31), Strømmen, Seksjonsleder operatør legevakt

Britt Kari Mellemberget (64), Fetsund, Seksjonsleder for drift

Vegar Bakken-Løvaas (43), Fetsund, Avdelingsleder kjøkken

Øyvind Hammer (39), Skedsmokorset, Seksjonsleder kantine og kafe

Oppvekst

Vibeke Gjerstad (38), Skedsmokorset, Seksjonsleder Fysio- og ergoterapitjenester

Guro Otten Sandsengen (37), Åsgreina, Seksjonsleder tiltaksteam, barn

Vibeke Brubak Lund (40), Fetsund, Seksjonsleder tiltak, ungdom og ettervern

Bayram Islekcerci (39), Skedsmokorset, Seksjonsleder undersøkelsesteam

Gerd Synnøve Mikalsen (60), Oslo, Seksjonsleder Omsorg /fosterhjem, Barneverntjenester

Rita Radford Hansen (44), Frogner, Seksjonsleder akutt/mottaksteam

Charlotte H. Tøraasen (48), Hagan, Inspektør (pedagogisk) v/Lillestrøm voksenopplæring 

Ruth Helene Erlandsen (57), Sortland, Inspektør (pedagogisk) v/Lillestrøm voksenopplæring

Hilde Sunde Nilsen (40), Skedsmokorset, Inspektør(administrativ leder) v/Lillestrøm voksenopplæring

Jørn Takla (62), Kjeller, Inspektør v/Lillestrøm kulturskole

Ann-Kristin Rifseim (46), Frogner, Inspektør v/Lillestrøm kulturskole

Gry Nordhagen (45), Fetsund, Inspektør v/Lillestrøm kulturskole

Linda Torkildsen Mork (41), Gjerdrum, Enhetsleder spe- og småbarn

Karl Halvorsen (43), Oslo, Enhetsleder ungdom, ressurs og famileteamet

Idun Marie Ljønes (39), Gjerdrum, Engetsleder spe- og småbarn

Audun Roald (40), Oslo, Enhetsleder ungdom, psykisk helse og familiestøtte

Kultur, miljø og samfunn

Kjetil Andre Christensen (34), Rælingen, Seksjonsleder frivillighet

Anett Kristin Kolstad (52), Fjerdingby, Seksjonsleder bibliotek Strømmen

Ragnhild Malfang (44), Sørum, Seksjonsleder bibliotek Skedsmokorset, Frogner og Sørumsand

Karen Sletten Henriksen (64), Sørumsand, Seksjonsleder bibliotek Lillestrøm og Fet (konstituert)

Vidar Bekkevold (54), Strømmen, Seksjonsleder Idrettsanlegg

Inger Kristin Nyholt (55), Lillestrøm, Seksjonsleder for aktiv fritid

Tove Larsen (60), Strømmen, Seksjonsleder for renhold helse

Nina Kristin Jonassen (54), Bjørkelangen, Seksjonsleder renhold Øyeren

Jarle Skovly (53), Gjerdrum, Seksjonsleder renhold Korset

Vibeke Johansen Karlsen (31), Aurskog, Seksjonsleder renhold Sagdalen

Mona Stensrud (55), Auli, Seksjonsleder renhold Bingsfoss

Jon Tore Hugnastad (57), Fetsund, Seksjonsleder eiendomsdrift Øyeren

Jørgen Stane (56), Gjerdrum, Seksjonsleder eiendomsdrift Korset

Jan Erlandsen (60), Skjetten, Seksjonsleder eiendomsdrift Sagdalen

Roy-Fredrik Larsen (36), Løken, Seksjonsleder boligdrift

Tone Helland (45), Skjetten, Seksjonsleder forvaltning og driftsplanlegging

Asgeir Hagen (36), Oslo, Seksjonsleder databaser og prosesstyring

John Jackobsen (62), Fjerdingby, Seksjonsleder drift vei og park

Tore Olafsen (53), Hakadal, Seksjonsleder drift vann og vannmiljø

Else Langdalen (58), Kløfta, Seksjonsleder forvaltning og inspeksjon

Anders Hveem Malum (39), Råholt, Seksjonsleder karttjeneste

Jane Aarstad Alvestad (49), Blaker, Seksjonsleder oppmåling og forvaltning

Lena Skjølås Bilic (44), Frogner, Seksjonsleder byplan

Hanne Kristin Reitan Hermansen (47), Åsgreina, Seksjonsleder byggesak by

Johnny Ekse (62), Gjerdrum, Seksjonsleder byggesak sted