En samtale med Ingvard Wilhelmsen

– Veldig mange ting i livet har vi ikke kontroll på. Men vi har kontroll på hvordan vi forholder oss til det som skjer, sier lege, psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen.

Ingvar Wilhelmsen er en profilert foredragsholder, lege, psykiater og professor emeritus. Han har blant annet deltatt på Lindmo og Torp på NRK.

Direktør for oppvekst, Arild Hammerhaug inviterte Ingvard Wilhelmsen til en samtale etter at han hadde holdt et foredrag i kommunstyresalen i Lillestrøm 11. januar. Foredraget ble kringkastet til ansatte på nett-TV.

I samtalen tar Arild opp konkrete spørsmål rundt utfordringer med omstilling og bygging av ny kommune. De kommer innom en rekke tema knyttet til oss som ansatte, og dette er en nyttig samtale som alle ansatte oppfordres til å se og gjerne i fellesskap med leder og kollegaer.