Etiske retningslinjer: Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys.

Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. Det er en av de overordnede reglene som slås fast i de etiske retningslinjene for Lillestrøm kommune, som ble vedtatt av fellesnemnda 14. november. – Det er en god og enkel regel å ta med seg i sin arbeidshverdag, sier direktør for Organisasjon og utvikling Anne Vibeke Hellandsjø i Lillestrøm kommune.

– Til tider stilles vi overfor valg på hvordan vi skal løse ulike ting i vår arbeidshverdag. Da er det lurt å stille seg spørsmålet:

Gjør jeg det rette? Tåler det valget jeg tar et hovedoppslag i Romerikes Blad uten at det får kritikk?

Er svaret ja, så er det bra, og hvis ikke så må man revurdere sine valg, sier Anne Vibeke Hellandsjø.

Etiske retningslinger er en veileder

De etiske retningslinjene er i hovedsak laget for å hjelpe de ansatte til å unngå å havne i dilemmaer som kan skape ubehagelige situasjoner for en selv. De tar for seg ulike sider ved hvordan vi skal opptre på jobb, både i forhold til kollegaer, brukere og andre. De sier noe om hva som er akseptabel opptreden, og noe om rettigheter og plikter vi har som ansatt. De er også med på å underbygge to av våre tre verdier, tillit og inkludering, og bidrar til å bygge den gode kulturen vi alle ønsker for Lillestrøm kommune, sier hun.

Anne Vibeke Hellandsjø sier for at dette ikke bare skal bli ord på et papir, har kommunen utarbeidet en veileder som forteller hvordan vi alle skal jobbe for å bidra til at det bygges en kultur basert på våre verdier og etiske regler. Hvert år skal de etiske retningslinjene tas opp på avdelingsmøter, hvor ansatte skal være med på å reflektere og diskutere de enkelte punktene i retningslinjene.

– Det gjør at vi øker bevisstheten rundt viktige forhold i vår arbeidshverdag og som bidrar til å bygge en sunn og god kultur i vår nye kommune, avslutter Anne Vibeke Hellandsjø.

De etiske retningslinjene kan du lese her i sak 18/74.