Fagforeningene

Her finner du oversikt over hvilke fagforeningsrepresentanter som sitter i ulike prosjektgrupper

Representanter i Partssammensatt utvalg:

Fet kommune:

Harald Svendsen, Fast medlem Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Fet Harald.svendsen@fet.kommune.no

Også medlem i prosjekt/arbeidsgruppene:

  • Arbeidsgiverpolitikk og innplassering
  • Omstillingsutvalget
  • Arbeidsgiverstrategi
  • Tariff, arbeidstid, lover og avtaler
  • Delegering
  • Ansettes reglement
  • Styringsgruppe Arbeidsgiverpolitikk
  • Beredskap
  • IKS-og andre samarbeid

Inger-Helen Pedersen, Varamedlem Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Fet Tlf: 950 40 530 inger-helen.pedersen@fet.kommune.no

Også medlem i prosjekt/arbeidsgruppene: - HMS, Vernetjeneste, Sykefravær - Organisasjonsutvikling og kultur - Lærlinger - Økonomisk Politikk og handlingsregler - Innkjøp

Berit Vea Gulbrandsen, Fast medlem Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Fet Tlf 47797597/41227692 berit.vea.gulbrandsen@fet.kommune.no

Også medlem i prosjekt/arbeidsgruppene: - Eiendom Arbeidsgrupper oppvekst: - Ordensreglement for skolene - Forskrift om skoletilhørighet.

Lars Torskenes, Varamedlem Leder og Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Fet Tlf 47797597/95905779 Lars.torskenes@fet.kommune.no

Også medlem i prosjekt/arbeidsgruppene: - Omstillingsavvtalen - Styringsgruppe digitalisering - Digitalisering – utdanning

Skedsmo kommune:

Iren Bekkevold Berg, Fast medlem Hovedtillitsvalgt og Leder i Fagforbundet Skedsmo Tlf: 6693854/90840939

Også medlem i prosjekt/arbeidsgruppene: Arbeidsgiverpolitikk og innplasseringer Omstillingsutvalget Arbeidsgiverstrategi Lover, avtaler tariff og arbeidstid Delegering Ansettelsesreglement Styringsgruppen arbeidsgiverpolitikk

Nina Jeppesen Johnsgård, Varamedlem Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Skedsmo Tlf: 66938546/ 91730589 ninajj@skedsmo.kommune.no

Også medlem i prosjekt/arbeidsgruppene: Omstillingsavtalen Digitalisering, IKT og arkiv